Książki z ilustracjami Klary Stolp
<< POWRÓT


1. "Cichutkie wołanie", autor: Elżbieta Fabińska wyd. Galeria Mała w Grudziądzu.
  
2. "Treny", autor: Jerzy Fryckowski

        wyd. Społeczna Oficyna Wydawnicza Literatów
        AGORA - Słupsk.
   wyd .II Wydawnictwo Miniatura w Krakowie /2010/.

3. "Szelest słów" autor: Irena Łukszo
        wyd. Irena Łukszo oraz drukarnia NAJ-COMP.
  
4. "Przetrwamy tę zimę", autor: Zdzisław Drzewiecki
        wyd. Społeczna Oficyna Wydawnicza Literatów
        AGORA - Słupsk.
  
5. " Cisza gra najpiękniej", autor: Stanisława Gujska
       wyd. Biblioteka Sycyńska
       Monograficzna seria wydawnicza.
  
6. „Na naszych oczach”, – antologia poezji poświęconej ks.Jerzemu Popiełuszce
        w wyborze i opracowaniu ks. Wacława Buryły. Krośnice – Milicz 2004.

7. "Zodiak poetycki", antologia poezji
        wyd. ZNP - Oddział Lublin.  

8. "Przyłóż ucho do kamieni", autor: ks. Andrzej Panasiuk
        I wyd. Europejskie Centrum Spotkań - Wojciech Adalbert - Mogilno 2005
        II wyd. (uzupełnione) Europejskie Centrum Spotkań - Wojciech Adalbert – Mogilno 2007
        III wyd. (uzupełnione) Europejskie Centrum Spotkań - Wojciech Adalbert - Mogilno 2009
        Drukarnia Pelplin.

9. "Sercem odmierzane", autor: ks. Andrzej Panasiuk
         Drukarnia Pijarów w Krakowie 2006.

10-14. Wydawnictwo Szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego – Grudziądz
             (1995-2003) 6 zeszytów poetyckich.

15. „Przemyślenie” autor: Katarzyna Grabińska
         Ilustracje: Patrycja Królikiewicz
        OPIEKA ARTYSTYCZNA I KOREKTA: KLARA STOLP.

16. „Jesteśmy stworzeni by mówić kocham”, ( 2007 ) opr. ks. Wacław Buryła
           (Pokłosie X ogólnopolskiego konkursu poetyckiego – Krośnice 2007).

17.”Nad horyzontem duszy, wiersze spod ambony”, autor: ks. Andrzej Panasiuk
          Mogilno 2008.

18. "KALEJDOSKOPIENIE" autor: Katarzyna Grabińska
          ilustracje: Aleksandra Śliwinska
          okładka: Klara Stolp
          wyd. 2010

19. "Niepokorność pejzażu" autor: Maria Duławska
       Ilustracje: Klara Stolp
       Wydawnictwo: Polihymnia sp.z o.o. (Lublin 2010)

20. "Kamyki z Jasnych Gór" autor: Rajmund Edward Duławski,
        wydawnictwo: Polihymia Lublin 2012.

 

<< POWRÓT

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Copyright © 2008-2015 Mateusz Prusakowski