Wykaz nagród:
1987 Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli - Toruń /wyróżnienie/
1989 II Annale Twórczości Plastycznej Nauczycieli - Toruń /wyróżnienie/
1996 Ogólnopolski Przegląd Twórczości Plastycznej - Lublin /wyróżnienie/
1996 Festiwal Twórczości Sakralnej Polski Północnej - Tczew /I miejsce/
2000 V Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej - Lublin /II miejsce/
2001 Ogólnopolskie Spotkania Artystyczne w Nałęczowie /I miejsce/
2004 XXX Salon Wiosenny "Dzieło Roku",
Związek Polskich Artystów Plastyków - Toruń /wyróżnienie/
2004 VII Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli - Lublin
/wyróżnienie/
2004 Ogólnopolskie Spotkania Artystyczne - Cieszyn - Ustroń Jaszowiec /I nagroda
w kategorii rysunek/ Nagroda Prezesa ZNP w Cieszynie
2004 I nagroda w kategorii rysunek. Ogólnopolski konkurs organizowany przez
Galeria "Podgórz" i Stowarzyszenie Marynistów Polskich w Krakowie
2005 "Salon Wielkopolski" - ogólnopolski konkurs - Czarnków 2005
/wyróżnienie/ - Nagroda prezydenta miasta Piły.
2006 II nagroda na Ogólnopolskim konkursie "Kapliczki Mazowsza" - Dom Kultury
w Sierpcu
2007 wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie "Kapliczki Mazowsza" - Dom Kultury
w Sierpcu.
2011 Nagroda im. Ryszarda Milczewskiego Bruna, przyznawana przez Kapitułę
upamietniającą poetów R.Milczewskiego Bruna i Edwarda Stachury,
za szczególne osiągnięcia w działalności artystycznej i kulturalnej.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Copyright © 2008-2018 Mateusz Prusakowski